Aranacak Kelime :  
SAUNA EŞOFMAN BATMAYAN MAYO KAMPANYALAR TERMAL ŞORT
  Tüm Reyonlar

  Doviz Kurları

  Fiyat Listesi

  Gerekli Bilgiler

  Haber Grubu
Sauna Eşofman Haber grubumuza katılın, tüm yeniliklerimizden ilk siz haberdar olun !

 
  Üye Sözleşmesi

1.Sözleşmenin onaylanması


  


 


Saunaesofman.com üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve saunaesofman.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren saunaesofman.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.


  


 


2.Hizmetlerin Tanımı


  


 


saunaesofman.com sözleşmesini onaylayan üyeler, internet ortamında saunaesofman.com sitesinden alışveriş yapma imkanına sahip olur.


  


 


3. saunaesofman.com üyelik sistemi

 


 


·         saunaesofman.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre"ye sahip olur.


 


·         "Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı üyeye verilmez.


 


·         "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. saunaesofman.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.


 


·         Kullanıcının saunaesofman.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem saunaesofman.com "login" olmak şeklinde tanımlanır.
 


4.Üyenin yükümlülükleri
 


saunaesofman.com servislerinden yararlandığı sırada,


 


·         Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,


 


·         saunaesofman.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının
s
aunaesofman.com ait olduğunu,


 


·         saunaesofman.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, saunaesofman.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve saunaesofman.com bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,


 


·         Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan saunaesofman.com tr un sorumlu olmayacağını,


 


·         saunaesofman.com da sunulan hizmetlere saunaesofman.com  tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda saunaesofman.com uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,


 


·         Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü saunaesofman.com sorumlu olmayacağını,


 


·         Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,


 


·         Kullanıcı adı olarak kullanılabilecek rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,


 


·         Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,


 


·         Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,


 


·         Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,


 


·         Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, Anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,


 


·         saunaesofman.com servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı saunaesofman.com tazminat talep etmemeyi,


 


·         saunaesofman.com izin almadan saunaesofman.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,


 


·         saunaesofman.com, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,


 


·         Kurallara aykırı davrandığı takdirde saunaesofman.com gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,


 


·         saunaesofman.com, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,


 


·         Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,


 


·         Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,


 


·         Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,


 


·         Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını


 


·         Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,


 


·         Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, saunaesofman.com adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını

Kabul ve taahhüt etmiştir. 


 


5 saunaesofman.com ’ye verilen yetkiler 
 


·         saunaesofman.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı saunaesofman.com üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.


 


·         Kullanıcı adı ve şifresi saunaesofman.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra geçerli olacaktır. saunaesofman.com tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.


 


·         saunaesofman.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.


 


·         saunaesofman.com ‘nin satışları, kendi stokları ile sınırlıdır.


 


·         saunaesofman.com, müşterinin onayı olmadan saunaesofman.com bünyesinde, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, saunaesofman.com bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.


 


·         saunaesofman.com’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü saunaesofman.com’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde saunaesofman.com hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.


 


·         saunaesofman.com, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden saunaesofman.com’un sorumlu olmadığını kabul eder.


 


·         saunaesofman.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.


 


·         saunaesofman.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. saunaesofman.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir. 


 


6.Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması 


 


Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder. 


 


7.Fiyatlar 


 


Ürünlerin para birimleri ürün gruplarına göre EURO, DOLAR ya da TÜRK LİRASI gibi değişiklik gösterebilir. Döviz cinsinden olan ürünlerin Türk Lirasına dönüştürmede Merkez Bankası Döviz satış kurları kullanılmaktadır. 


 


8. Vergilendirme


  


Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler saunaesofman.com şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır 


 


9. Ürün Teslimatı 


 


Internet üzerinden Kredi Kartı ile yaptığınız tüm alışverişler üyelik formunda ya da sipariş formunda belirttiğiniz gönderi adresine (faturanız ve sipariş ettiğiniz ürünler) kargo ile teslim edilir. Böylece Internet üzerinden teslim edilmesini istediğiniz sizin tarafınızdan gönderi adresinin doğru girildiğini kabul etmiş olursunuz.


  


Ürün teslimatı aşamasında, kargo görevlisi siparişte kullandığınız Kredi Kartını göstermenizi buna ek olarak da kimliğinizi (Nüfus Cüzdanı ya da Ehliyet gibi)gördükten sonra faturayı imzalttırıp ürününüzü size teslim eder. 


 


Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri üç gün içinde ziyaret notu üzerindeki araması gereken telefon numarasını aradığı takdirde teslimat aynı adrese ücret karşılığı gerçekleştirilir. Aksi taktirde saunaesofman.com destek hattı olan 0-212-644 45 45’i arayıp teslimat durumunu öğrenerek yeniden teslimin yapılmasını ister.


 


 Ya da bilgi@ saunaesofman.com adresine Internet üzerinden yaptığı alışverişine ilişkin verilen sipariş numarasını belirterek siparişi hakkında bilgi almak istediğini belirten bir mail gönderip yanıt alabilir. 


 


10. Ürün İadesi 


 


Üyeler satın aldıkları ürünleri 15 gün içerisinde iade etme haklarına sahiptirler.


 


11. saunaesofman.com kayıtlarının geçerliliği 


 


Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda saunaesofman.com defter kayıtlarıyla,mikrofilm, mikro fiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten saunaesofman.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


 


12.Uygulanacak Hükümler 


 


Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.


  


13.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
 


İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Sultanahmet) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 14.Yürürlük


  


 


Kullanıcı üyelik formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.


 


 


15. Fesih


 


 


 


saunaesofman.com dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.


 


 


 


16. İstek ve şikayetlerinizi bildirmek


 


 

saunaesofman.com hakkında sormak istediklerinizi ya da varsa şikayetlerinizi  bilgi@ saunaesofman.com  adresinden ya da 0-212-644 45 45 numaralı telefona bildirebilirsiniz.   

Bu site içerisinde yer alan tüm yazılı ve görsel malzemelerin telif hakları 
saunaesofman.coma  aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.Sauna - Eşofman - Termal sauna şort - Batmayan mayo - Sauna Eşofman ürünleri pazarlama ve online satış mağazası

 
  Alışveriş Sepeti
Alışveriş sepetinize henüz ürün eklememişsiniz.

  Üye Girişi

  Fırsat Ürünü
Gymmax
Sauna esofman twister diski Hediyeli

Fiyatı : 95,00 TL

  Güncel Haberler

  Popüler Ürünler
XXLARGE BEDEN- 90-110 KG SAUNA EŞORTMAN TERMAL KEMER HEDİYE
Fiyatı : 139,00 TL
XXLARGE BEDEN- 90-110 KG SAUNA EŞORTMAN TERMAL KEMER HEDİYE
M BEDEN 55 KG - 70 KG GYMMAX SAUNA EŞOFMANI + TERMAL KEMER
Fiyatı : 139,00 TL
M BEDEN 55 KG - 70 KG GYMMAX SAUNA EŞOFMANI + TERMAL KEMER
LARGE BEDEN - 70 KG -80 KG SAUNA EŞOFMANI TERMAL KEMER HEDİYE
Fiyatı : 139,00 TL
LARGE BEDEN - 70 KG -80 KG SAUNA EŞOFMANI TERMAL KEMER HEDİYE
XLARGE BEDEN- 80 KG-90 KG SAUNA EŞOFMAN TERMAL KEMER HEDİYE
Fiyatı : 139,00 TL
XLARGE BEDEN- 80 KG-90 KG SAUNA EŞOFMAN TERMAL KEMER HEDİYE
XXX LARGE BEDEN-110 KG-140 KG SAUNA EŞOFMAN TERMAL KEMER HEDİYE
Fiyatı : 139,00 TL
XXX LARGE BEDEN-110 KG-140 KG SAUNA EŞOFMAN TERMAL KEMER HEDİYE
XXXX LARGE BEDEN-140 KG-160 KG SAUNA EŞOFMAN TERMAL KEMER HEDİYE
Fiyatı : 139,00 TL
XXXX LARGE BEDEN-140 KG-160 KG SAUNA EŞOFMAN TERMAL KEMER HEDİYE
MG TURBO TERMAL SAUNA ŞORT
Fiyatı : 45,00 TL
MG TURBO TERMAL SAUNA ŞORT
SAUNA EŞOFMANI + TERMAL KEMER + TWİSTER DİSKİ HEDİYELİ
Fiyatı : 99,00 TL
SAUNA EŞOFMANI + TERMAL KEMER + TWİSTER DİSKİ HEDİYELİ
TERMAL SAUNA ŞORT + REJENE ÇATLAK KREMİ
Fiyatı : 115,00 TL
TERMAL SAUNA ŞORT + REJENE ÇATLAK KREMİ
TERMAL ŞORT +TERMAL YELEK + 1 KG TUZ
Fiyatı : 80,00 TL
TERMAL ŞORT +TERMAL YELEK + 1 KG TUZ

  Anket
Sauna eşofmanı nasıl kullanıyorsunuz ?
Sauna eşofmanını koşu bandında kullanıyorum
Yürüyüş yaparken sauna eşofmanını kullanıyorum
Sauna eşofmanını ev işleri yaparken kullanıyorum

Company : FEYZA TİCARET
End Date : 20.12.2019
URL : https://www.saunaesofman.com/
Address : Gökevler Mah.Adnan kahveci bulvarı. 563. Sok. Pasiad sanayi sitesi. No: 9/ O
Telephone : +90 212 644 45 45 Fax : 0 212 555 02 24
Email Contact : bilgi@saunaesofman.com
 

The following information has been self-reported by the entity to which it relates for the purpose of assignment of a unique identifier (CUI). The information has not been verified nor has the entity been authenticated, credentialed, verified, or investigated in any way.       
Bu sitede yer alan içerikler,(sauna eşofman, eşofman resimleri, sauna eşofmani, batmayan mayolar, termal sauna şortlar) firmamızın izni olmadan basılı veya elektronik bir ortamda kesinlikle kullanılamaz.
Bu sitede, Kolaymağaza E-Ticaret Sistemi altyapısı kullanılmaktadır.